ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Ο εξαερωτής επιτρέπει την αποσυμπίεση του εδάφους, βοηθώντας την αποστράγγιση του νερού και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Η στασιμότητα του νερού στην επιφάνεια του χωραφιού, ή η διάβρωση λόγω απορροής αφού η συμπίεση δέν επιτρέπει την σωστη αποστραγγιση, μειώνεται σημαντικάμε την επεξεργασία του εδάφους. Η χρήση σε περιοχές χαμηλής βροχόπτωσης επιτρέπει στα αμπέλια να εκμεταλλευτούν τους λίγους πόρους που επιτρέπουν στις επιφανειακές θρεπτικές ουσίες και λιπάσματα να φθάσουν στις ρίζες. Είναι εξοπλισμένο με δύο καμπύλες άγκυρες με προστασία κατά της φθοράς και αναστρέψιμες άκρες. Μπορούν να τοποθετηθούν κλειστοί κύλινδροι ή κυλίνδρους για τη ρύθμιση του βάθους εργασίας. Στην πισω πλευρά, δύο τροχοί κοπής εμποδίζουν τη συσσώρευση ζιζανίων-χόρτων στους καμπύλους βραχίονες.  Δυνατότητα μηχανικής ρύθμισης του πλάτους εργασίας