Ο φορέας εξαρτημάτων συνδέεται πίσω στην σύνδεση 3 σημείων ή εμπρός με οποιοδήποτε ελκυστήρα. Σε αυτό είναι δυνατή η σύνδεση κεφαλών για κόφτες λαίμαργων, καλλιεργητές πρέμνων, και ανεξάρτητων υδραυλικών μονάδων. Το πλάτος εργασίας και η κλίση των πλακών σύνδεσης ρυθμίζονται υδραυλικά. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από δοκούς υψηλής αντοχής. Δυνατότητα προσθήκης ανεξάρτητης υδραυλικής μονάδας.