ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙ BIOSOVY

 

Εξοπλισμένο με διπλό δοχείο που επιτρέπει τη σπορά και τη λίπανση ταυτόχρονα. Οι αναλογίες ροής ρυθμίζονται από διπλό κιβώτιο ταχυτήτων με εσωτερική μεταβλητή ταχύτητα. Ειδικό σχήμα δοχείου και ιδιαίτερη διαμόρφωση με σχεδόν κάθετους αγωγούς ροής, κάνουν την σπορά κατάλληλη για όλες τις συνθήκες εργασίας, ειδικά σε λοφώδη εδάφη και σε πολύ βαθιές πλαγιές.

Μονάδα τροφοδοσίας κυλίνδρων Peg με μεγάλους και μικρούς τροχούς μέτρησης για τη σπορά ενός μεγάλου εύρους σπόρων.

Οι μονάδες τροφοδοσίας αποτελούνται από τρία κύρια μέρη.

- το περίβλημα που προστατεύεται από τις κρούσεις

- μετρητές τροχών

- μοχλό ρύθμισης μεγέθους σπόρου

Είναι δυνατό να αλλάξετε το διάστημα για να επιτρέψετε τη διέλευση των ποσοτήτων των σπόρων που επιθυμείτε σε έξι διαφορετικές θέσεις για να αποφύγετε την υπερβολική σπορά. Τα μεγάλα χωνιά καθιστούν εύκολη την εκφόρτωση των σπόρων χωρίς κινδύνους απόφραξης. Στο κάτω μέρος κάθε δοχειου, υπάρχει μια θύρα που επιτρέπει τον καθαρισμό του σπόρου στο τέλος της διαδικασίας εργασίας.