ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΕΜΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

 

Εργαλείο για την επεξεργασία μεταξύ των πρεμνων κάτω απο το πρώτο σύρμα του αμπελώνα. Ενεργοποίηση με αισθητήρα αφής. Απαιτεί μια υδραυλική γραμμή και δεν χρειάζεται επιπλέον δεξαμενή. Ρύθμιση ροής και ηλεκτρικός διακόπτης έκτακτης ανάγκης για άμεσο άνοιγμα. Επιτρέπει επεξεργασία σε αρκετά μικρά αμπέλια. Ισχύει για οποιοδήποτε καλλιεργητή, λαβή ή φορέα εξαρτημάτων. Δεξιά και αριστερή έκδοση.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΕΜΝΩΝ

 

Εργαλείο για την επεξεργασία μεταξύ των πρεμνων κάτω απο το πρώτο σύρμα του αμπελώνα. Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε καλλιεργητή, φρέζα ή φορέα εξαρτημάτων.  Λειτουργία του ελατηρίου επαναφοράς με υδραυλική ρύθμιση. Συνιστάται σε ενήλικους αμπελώνες, πάνω από 4 χρόνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία μη κάθετα διαμορφωμένων κορμών, π.χ. κύπελλο. Απαιτεί μια υδραυλική γραμμή και δεν χρειαζεται επιπλέον δεξαμενή. Η ευαισθησία της λεπίδας ρυθμίζεται υδραυλικά. Δεξιά και αριστερή έκδοση

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΕΜΝΩΝ

 

Εργαλείο για την επεξεργασία μεταξύ των πρεμνων κάτω απο το πρώτο σύρμα του αμπελώνα. Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε καλλιεργητή, φρέζα ή φορέα εξαρτημάτων.  Λειτουργία του ελατηρίου επαναφοράς με μηχανική ρύθμιση. Συνιστάται σε ενήλικους αμπελώνες, πάνω από 4 χρόνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία μη κάθετα διαμορφωμένων κορμών, π.χ. κύπελλο. Δεν απαιτεί υδραυλική γραμμή. Η ευαισθησία της λεπίδας ρυθμίζεται μηχανικά.

Δεξιά και αριστερή έκδοση

 

 

 

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΕΜΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ

 

Εργαλείο για την επεξεργασία μεταξύ των πρεμνων κάτω απο το πρώτο σύρμα του αμπελώνα. Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε καλλιεργητή, φρέζα ή φορέα εξαρτημάτων.  Λειτουργία του ελατηρίου επαναφοράς με υδραυλική ρύθμιση. Συνιστάται σε ενήλικους αμπελώνες, πάνω από 4 χρόνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία μη κάθετα διαμορφωμένων κορμών, π.χ. κύπελλο. Απαιτεί μια υδραυλική γραμμή και δεν χρειαζεται επιπλέον δεξαμενή.

Δεξιά και αριστερή έκδοση.