Οι πρεσες Dolmec είναι το πιο αποδοτικό, στιβαρό και ακριβές μηχάνημα για την τοποθέτηση πασσάλων σε αμπέλια, οπωρόνες ή περιφράξεις με οποιδήποτε τύπο πασσάλου.

Ο μόνες που έχουν τη δομή από μορφοποιημένο μεταλλο μεγάλου πάχους. Η κεφαλή πίεσης-τοποθέτησης έχει μεγάλη επιφάνεια στήριξης για να περιορίσει την κίνηση του ελκυστήρα, επιταχύνοντας την εργασία.

Το κέντρο βάρους για τη δεξιά-αριστερή κλίση βρίσκεται 70 cm από το έδαφος επιτρέποντας πιο ακριβείς κινήσεις από οποιαδήποτε άλλη μηχανή. Συνδέεται με τον ελκυστήρα μέσω ειδικής χαμηλής .

 Ιδανικό και για αντικατάσταση κατεστραμμένων πασσάλων ή για απομάκρυνση παλιών αμπελώνων.

Εφαρμόζεται πλευρικά στους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες ή μέσω οπίσθιας στήριξης σε κάθε τροχοφόρο ελκυστήρα