Ευέλικτο εργαλείο για θραύση σβώλων, εκρίζωση ζιζανίων και προετοιμασία της σποράς. Ρύθμιση υδραυλικα του πλάτους εργασίας. Πλαίσιο σε μορφή πυραμίδας κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό ειδικό χάλυβα. Ελατήρια Flex 60 × 12 με μύτη καλλιεργητή. Εξοπλισμένο με τροχούς, για ρύθμιση του βάθους εργασίας, απόσίδηρο ή καουτσούκ.

Τα δύο εξωτερικά ελατήρια είναι κεκλιμένα για να λειτουργούν πλησίον των κορμών και μπορούν να αντικατασταθούν από σταθερά νύχια καλλιεργητή για την καλλιεργεια των πρέμνων, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά. (Προαιρετικό)

Διαθέσιμο με 7, 9 και 11 ελατήρια.

Ανάκλιση 90 ° (Προαιρετικό).

ΥΔΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΕΛΛΑΤΗΡΙΩΝ

 

Ευέλικτο εργαλείο για θραύση σβώλων, εκρίζωση ζιζανίων και προετοιμασία της σποράς. Ρύθμιση υδραυλικού πλάτους εργασίας. Πλαίσιο σε μορφή πυραμίδας κατασκευασμένη από εξαιρετικά ανθεκτικό ειδικό χάλυβα. Ελατήρια Flex 60 × 12 με μύτη καλλιεργητή. Εξοπλισμένο με τροχούς, για ρύθμιση του βάθους εργασίας, απόσίδηρο ή καουτσούκ.

Τα δύο εξωτερικά ελατήρια είναι κεκλιμένα για να λειτουργούν πλησίον των κορμών και μπορούν να αντικατασταθούν από σταθερά νύχια καλλιεργητή για την καλλιεργεια των πρέμνων, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά. (Προαιρετικό)

Διαθέσιμο με 7, 9 και 11 ελατήρια.

Ανάκλιση 90 ° (Προαιρετικό).